Retrospectiva 2021 – noi reglementari privind gestionarea deseurilor … au fost necesare sau nu?

Deseuri de plastic balotate, aflate pe o platforma de sortare

Dupa 10 ani in care a fost destul de ignorata de majoritatea autoritatilor publice locale Legea 211/2011, lege cadru privind regimul deseurilor era abrogata si inlocuita cu Ordonanta de urgenta – OUG 92/2021(din 19 august 2021).

Ce-i drept, mare parte din articolele legii vechi au fost introduse in OUG 92/2021.

De 10 ani ne racim gura de pomana pe site, prin presa, in grupurile de lucru organizate de Ministerul Mediului si in conferintele de profil pentru respectarea uneia dintre cele mai importante cerinte care se regasea in legea 211/2011, cerinta de baza, de bun simt, respectiv implementarea colectarii separate la sursa (la nivelul populatiei) pentru minimum 4 fractii mentionate in lege: hartie, plastic, metal, sticla (nu intram in alte subiecte „sensibile” ca raportarea deseurilor sau alte detalii tehnice).

Dupa 10 ani inca mai sunt testate proiecte pilot de colectare separata a deseurilor in unele orase desi pana acum colectarea separata ar fi trebuit sa fie implementata la nivel national.

Dupa 10 ani inca mai sunt mari probleme in ceea ce priveste asigurarea serviciilor minime de salubrizare in unele localitati si ne mai miram de ce nu a fost implementat pana acum un sistem eficient de colectare separata a deseurilor generate de populatie.

Sa ne aminitim ce obiective ambitioase privind reutilizarea si reciclarea deseurilor propunea legea 2011/2011:

 • Romania să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
 • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
 • să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci»                                                                                                                                                       Legea 211/2011 vs realitate (Harta colectarii separate a deseurilor pe judete)

Statistica realizata in vara 2021 de reprezentantii Ministerului Mediului prezenta pentru prima data, in mod transparent, pentru fiecare judet si localitate situatia colectarii pe fractii a deseurilor si ne arata inca o data, cum au fost ignorate cerintele de baza din legea 211/2011, de tinte n-are rost sa mai mentionam…

In conditiile in care stim foarte bine cum au fost neglijate in ultimii ani foarte multe directive europene si legi nationale din domeniul gestionarii deseurilor, de ce era nevoie sa fie abrogata legea 211/2011 si inlocuita cu alta lege?

Raspunsul este simplu: legea 211/2011 transpunea cerintele Directivei 2008/98/CE privind deșeurile; in conditiile aparitiei Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE si a tuturor avertismentelor primite de la Comisia Europeana privind intarzierile din domeniul asta, de la alinierea legislatiei nationale la directivele europene pana la inchiderea depozitelor de deseuri si alte subiecte „sensibile” erau necesare aceste update-uri macar pe hartie, chiar daca vor fi in continuare ignorate de autoritatile publice locale si numeroase organizatii private…

Bineinteles, toate prevederile sunt bune in principiu, insa ambigue din punct de vedere al modului in care ar trebui implementate si nu credem ca sunt suficiente.  Iar acest lucru se poate observa foarte usor, daca in 10 ani nu au creat efecte masurabile nu ne asteptam sa se intample o minune peste noapte. Desi noua lege a fost adoptata acum 6 luni nu am observat schimbari majore in domeniu, actiuni concrete care sa ne dovedeasca ca lucrurile incep sa se miste, ca nu s-a mai publicat inca o lege menita sa calmeze avertismentele Comisiei si apoi sa fie uitata intr-un sertar …

Dar hai sa fim „optimisti” la inceput de an si sa ne amintim cateva din masurile din OUG 92/2021 care urmeaza sa imbunatateasca sectorul deseurilor in anii urmatori.

Principalele modificari aduse de OUG 92/2021

 • Producătorii de produse stabiliţi în alt stat membru sau ţară terţă care introduc produse pe teritoriul României sunt obligaţi să numească o persoană juridică stabilită pe teritoriul naţional drept reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii obligaţiilor care îi revin unui producător sau în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. (art.12.12)                                                                                          
 • Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati sa ia masuri pentru reducerea risipei alimentare, acordând prioritate uzului uman (prin intermediul donatiilor de alimente); alimentele care nu pot fi utilizate pentru uzul uman pot fi folosite drept hrana pentru animale sau prelucrate ulterior in produse nealimentare. Aceasta masura a fost introdusa pentru a ne alinia la obiectivul de dezvoltare durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la reducerea cu 50% a deşeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, în reţeaua de comerţ cu amănuntul şi la consumator şi referitor la reducerea pierderilor de produse alimentare în lanţurile de producţie şi distribuţie până în anul (art. 13)
 • Sub coordonarea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, autoritatea publică centrală din domeniul economiei, prin intermediul strategiilor, programelor şi politicilor sectoriale, precum şi al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotărârilor de Guvern, după caz:
  a) încurajează reutilizarea produselor şi instituirea de scheme care promovează activităţile de reparare şi reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice şi electronice, textile şi mobilă, precum şi pentru ambalaje şi materialele şi produsele folosite în construcţii;                                                      b) dezvoltă şi sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la prevenireagenerării şi abandonării deşeurilor (art. 13, (2))
 • Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligatia sa implementeze colectarea separată cel puţin a deseurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi a textilelor (art. 17.3)                                                               
 • Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii (art. 17.4)                                                                                                            
 • Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: (art. 17.5)                                                                                                                                                                                                                                      a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material                                                                                                                                                                                                  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere                                                                                                                                                                                                      c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă;                                                                                                                                                                                d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă;                                                                                                                                                                              e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă;                                                                                                                                                                                    f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii              serviciului de salubrizare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de            operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor                                                                                                                                                                                 g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a   gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare   indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de     salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să    atingă obiectivele de reciclare şi penalităţi pentru nerealizarea lor;                                                                                                                                                               h) să implementeze, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat   pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente:                                                 (i) volum;                                                                                                                     (ii) frecvenţă de colectare;                                                                                         (iii) greutate;                                                                                                               (iv) saci de colectare personalizaţi;
 • In vederea verificarii indeplinirii tintelor de reutilizare si reciclare autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului instituie un sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale, gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, sistemul conţinând localizarea, istoricul cantităţilor şi a operaţiunilor de gestionare a deşeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea şi după caz valorificarea, sortarea şi eliminarea prin identificare electronică. (art. 19.4)                                                                                        
 • Până la 1 ianuarie 2025, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale. (art. 30.1)                                                                       
 • Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (art. 30.5).                                                                                                      
 • Obligatiile de raportare la uleiurile uzate devin anuale (nu semestriale cum au fost stipulate in HG 235 din 2007), pana la data de 30 aprilie a anului in curs. Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text: Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!” Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină”. (art. 31. 1, 2)
 • Au fost introduse noi sanctiuni, dar si majorari ale celor actuale; pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență, minimul unor amenzi pentru persoane fizice este stabilit la 5000 de lei și poate ajunge, în anumite situații, până la 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice minimul începe de la 20.000 de lei și se poate ajunge până la 40.000 de lei.
 • Autorităţile publice locale vor asigura până la 31 decembrie 2023 colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri. (art. 33)

Ce legi a abrogat si modificat OUG 92/2021

A abrogat:

 • Legea 211/2011 si:                                                                                                    – O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                                                      – L. nr. 166/2017 (de adaugat lege – legislatie ect) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                            – L. nr.188/2019 (de adaugat lege – legislatie ect)  pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

A modificat:

 • H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori – a abrogat art. 7.1, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15) privind Raspunderea extinsa a producatorilor
 • O.U.G. nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice – a abrogat art. 25 alin. (7), la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15)                                                                                                                    (15) Structura specifică și regulamentul de funcționare ale Comisiei aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, cu modificările ulterioare, se modifică, după caz, prin ordin de ministru.

România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru deșeurile de ambalaje

Sursa: EurActiv.ro

Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în dreptul său intern legislația revizuită a UE privind deșeurile de ambalaje.

Directiva 2013/2/UE actualizează normele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (prevazute de vechea Directiva nr. 94/62/CE), în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului.

Statele membre au avut obligația de a transpune noile dispozitii in legislatia nationala pana la 30 septembrie 2013. România, care a depășit termenul inițial, a primit o scrisoare de punere în întârziere la 29 noiembrie 2013, urmată de un aviz motivat la 11 iulie 2014.

La mai mult de un an și jumătate de la expirarea termenului, directiva nu a fost inca transpusă în legislația națională. Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE. Gasiti comunicatul Comisiei Europene aici.

Horațiu Radu, Agentul Guvernamental al României pentru Curtea Europeană de Justiţie, a declarat pentru EurActiv.ro: „S-ar putea discuta retragerea acțiunii doar în condițiile în care Directiva ar fi transpusă urgent în legislația națională”.

Horațiu Radu a mai precizat că, până în prezent, România a mai avut patru alte acționări la Curtea Europeană de Justiție pentru netranspunerea legislației europene.

O cauză aflată pe rol la CJUE, pe care România a câștigat-o, s-a referit la Directiva Habitate. Gasiti Comunicatul Comisiei Europene pe acest subiect, aici.

Pentru două alte cauze în domeniul energiei (cu privire la gazele naturale si piata interna a energiei), care deja erau pe rol , acțiunea Comisiei Europene a fost retrasă după adoptarea de urgență a prevederilor necesare.

Un proces împotriva României, aflat încă pe rol, se referă la iazurile de decantare aparținând exploatării de cupru și zinc Moldomin. (Gasiti un articol pe acest subiect aici si Comunicatul Comisiei Europene aici).

Articol preluat de pe Euractiv.ro.

Speram ca guvernantii nostri vor reusi sa se mobilizeze si sa transpuna noile modificari „in al 12-lea ceas” asa cum au procedat si in cazul Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Puteti citi si:

Ce „surprize” aduce Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Deseuri electrice: Directiva 2012/19/UE transpusa in sfarsit, dupa un an de intarziere

Propunerile ambitioase de reciclare retrase oficial de Comisia Europeana

Deseuri – Obligatiile legale ale producatorului

Amenzi deseuri; obligatii si interdictii legate de deseuri

Deseuri – Obligatiile legale ale colectorului

Romania – in continuare pe ultimele locuri in UE la reciclarea deseurilor municipale

Reciclarea in Romania – o radiografie facuta de principalii ″actori″ din domeniu

Ce „surprize” aduce Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

646x404

Sursa foto: Adevarul

La inceputul acestei luni va anuntam ca Guvernul a aprobat prin Ordonanță de Urgență, o serie de masuri prin care se transpun în legislaţia națională (ce-i drept dupa un an de intarzieri!) prevederile Directivei 2012/19/UE a Parlamentului și a Consiliului European, privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Va propun sa parcurgem principalele obligatii si sanctiuni prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 5/2015, proaspat intrata in vigoare la inceputul acestei saptamani:

O prima masura, foarte importanta este modificarea țintelor de reciclare a echipamentelor electrice, electronice și electrocasnice aferente anilor 2016-2021.

Ratele anuale minime de colectare care trebuie atinse de către producători sunt:
pentru anul 2016 –40%
pentru perioada 2017-2020 – 45%
• începând cu anul 2021 – 65%

Procentele enumerate mai sus se determină ca pondere cantitativă kilogram deșeuri electrice reciclate în total kilograme echipamente puse în piață.

Operatorii economici pot efectua reciclarea fie în nume propriu, înființând puncte de reciclare la nivelul țării, lucru foarte puțin probabil de realizat datorită infrastructurii specifice și costurilor mari cu autorizațiile de mediu, fie prin aderarea la o organizație de profil ce preia responsabilitatea colectării.

Ordonanța are desigur și câteva precizări tehnice și prezintă câteva obligații ce trebuie analizate împreună cu departamentul specializat.

Principalele sanctiuni prevazute de noua lege

amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:

• nerespectarea obligației unităţilor administrativ-teritoriale de a asigura fie centre fixe de colectare, cel puţin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un centru în fiecare unitate administrativ-teritorială, fie puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accesibile populaţiei ca amplasament şi perioadă de timp disponibilă ori de a colecta periodic, cu operatori desemnaţi, cel puţin o dată pe trimestru.

• nerespectarea obligației deţinătorului de DEEE de a preda DEEE împreună cu procesul-verbal direct la centrele de colectare organizate de operatori economici autorizați ori la serviciul public de colectare DEEE.

• nerespectarea obligației de separare la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unităţile specializate având ca domeniu de activitate şi reutilizarea DEEE precum și a obligației de a asigura predarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE care nu pot fi reutilizate.

• nerespectarea obligației au obligaţia de a preda DEEE către sistemele de colectare de către persoanele fizice şi juridice care deţin DEEE, inclusiv cele provenite de la EEE importate pentru folosinţa proprie.

amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru:

• nerespectarea obligației producătorilor care introduc în fabricaţie EEE de a aplica cerinţele de proiectare ecologicăce facilitează reutilizarea şi tratarea DEEE precum și încercarea de a împiedica reutilizarea DEEE prin caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante, de exemplu, în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de siguranţă.

• nerespectarea de către centrele de colectare a obligaţiei de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, în mod gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi;

• eliminarea DEEE sub formă de deşeuri municipale nesortate precum şi predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alţi operatori economici autorizați pentru astfel de activități.

• nerespectarea obligației distribuitorilor de a prelua DEEE în sistem „unul la unul“, în mod gratuit, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat şi să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziţionarea produsului, la solicitarea cumpărătorului.

• nerespectarea obligației producătorilor de a asigura colectarea pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodării particulare.

• nerespectarea obligației producătorilor de EEE de a furniza în mod gratuit informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene, în termen de un an de la introducerea pe piaţă a echipamentului.

amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei pentru:

• nerespectarea obligației distribuitorilor de a preda DEEE colectate către centrele de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE.

• nerespectarea obligației distribuitorilor care au spaţii de vânzare în domeniul EEE de cel puţin 400 mp de a asigura colectarea cu titlu gratuit a DEEE de dimensiuni foarte mici de la utilizatorii finali, în cadrul magazinelor sau în imediata apropiere a acestora, fără obligaţia de a cumpăra EEE de un tip echivalent.

• nerespectarea obligației producătorilor de EEE, începând cu data de 1 ianuarie 2016, de a realiza ratele de colectare minime.

• nerespectarea obligației producătorului de a asigura o garanţie la introducerea unui EEE pe piaţă, care să demonstreze că va fi finanţată gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE respective.

• nerespectarea obligației unei organizaţii colective care acţionează în numele producătorilor, de a constitui o garanţie de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a DEEE provenite de la produsele aflate încă în perioada de garantare introduse pe piaţa naţională de către producătorii care au aderat la organizaţia colectivă şi care au încetat activitatea. Garanţia se constituie anual, până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea, sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau poliţe de asigurare de garanţie pentru reciclare la valoarea corespunzătoare sumelor plătite pentru EEE în cauză de către operatorii economici respectivi către organizaţia colectivă, corectate cu dobânda ROBOR la an la dispoziţia AFM.

• nerespectarea obligației producătorilor şi distribuitorilor de a informa cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri ori de a furniza utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informaţiile necesare în legătură cu procesul obligatoriu de colectare a DEEE.

• nerespectarea obligației producătorilor de a se înscrie în registrul naţional al producătorilor, primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE.

Articol preluat de pe legestart.ro.

Puteti consulta varianta integrala a noii legi aici.

Puteti citi si:

Deseuri electrice: Directiva 2012/19/UE transpusa in sfarsit, dupa un an de intarziere

Deseuri electrice: Directiva 2012/19/UE, o transpunem si noi mai cu talent?

Cate deseuri de echipamente electrice colecteaza romanii?