OUG nr. 136/2021 – Modificari privind Fondul pentru Mediu pentru UAT-uri

Statie de sortare deșeuri municipale amestecate aflată în apropierea Bucureștiului

La data de 29 decembrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență (OUG) numărul 136 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Contextul adoptării acestei ordonanțe de urgență

 • în vederea atingerii nivelului de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor municipale de minimum 55% din greutatea acestora, astfel cum este prevăzut în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, transpusă în dreptul intern prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor,
 • având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiunilor de deşeuri periculoase care provin din gospodării şi să raporteze greutatea deşeurilor municipale generate şi pregătite pentru reutilizare sau reciclate într-un an calendaristic, concomitent cu instituirea unui sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale,
 • ca urmare a faptului că, în considerarea politicilor de gestionare a deşeurilor promovate la nivel european prin care se urmăreşte reducerea consumului de resurse şi aplicarea ierarhiei deşeurilor, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat contribuţia prevăzută la art. 9 (1) lit. p) – p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa  6a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.    Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuţia se calculează pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuţi în Planul naţional de gestionare a deşeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban şi 105 kg/locuitor/an în mediul rural;
 • având în vedere necesitatea corelării obiectivelor aferente contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, cu obiectivele de gestionare a deşeurilor municipale stabilite prin Directiva 2008/98/CEa Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive,
 • pentru a asigura cadrul legal necesar, prin reglementarea obiectivelor anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, la un nivel care să asigure continuarea aplicării măsurilor de conformare a contribuabililor potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008
 • întrucât efectul imediat al nepromovării prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la imposibilitatea de aplicare a contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, ca efect al vidului legislativ generat de inexistenţa unor reglementări ale obiectivelor anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, în funcţie de care se calculează şi se stabileşte obligaţia datorată de unităţile administrativ-teritoriale la bugetul Fondului pentru mediu,
 • în contextul în care această obligaţie fiscală a fost legiferată în considerarea rolului coercitiv al instrumentului financiar reprezentat de Fondul pentru mediu, precum şi ca soluţie de implementare a unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina unităţilor administrativ-teritoriale, de natură să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de pregătire pentru utilizare şi reciclare a deşeurilor, statuate prin directivele Uniunii Europene, şi să evite avansarea procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene,
 • având în vedere necesitatea asigurării măsurilor şi sistemelor de urmărire a fluxurilor de deşeuri municipale de la sortare până la reciclare,
 • având în vedere că România a decis amânarea cu până la cinci ani a termenelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. (c)-(e) din Directiva (UE) 2018/851, amânare ce poate fi obţinută doar dacă statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025,
 • având în vedere că lipsa măsurilor necesare pentru ca rata de pregătire pentru reutilizarea şi reciclarea deşeurilor municipale să crească la minimum 55% până în 2025, în condiţiile deciziei de amânare, va conduce la declanşarea mecanismului de infringement cu asumarea costurilor aferente,
 • ţinând cont de necesitatea asigurării atât a mecanismului de constrângere în vederea implementării politicilor de stimulare a reutilizării şi reciclării deşeurilor municipale şi asimilate, cât şi a mecanismului de susţinere a implementării principiilor „plăteşti cât arunci” şi „poluatorul plăteşte”, în lipsa aplicării cărora există riscul ca implicarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale să fie scăzută,
 • având în vedere că instrumentul economic stabilit la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este singurul instrument de descurajare a creşterii cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilate eliminate prin depozitare

Noile prevederi

Anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă:

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent) pentru anul 2022 va fi:

 • Total 60% din care
 • Reciclare – minimum 50%
 • Alte forme de valorificare – 10%

Vă reamintim ca vechea anexă avea următoarele obiective anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare:

Anul Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
Total din care:
Reciclare Alte forme de valorificare
2018 35% minimum 30 % 5%
2019 42% minimum 35 % 7%
2020 60% minimum 50 % 10%

Retrospectiva 2021 – noi reglementari privind gestionarea deseurilor … au fost necesare sau nu?

Deseuri de plastic balotate, aflate pe o platforma de sortare

Dupa 10 ani in care a fost destul de ignorata de majoritatea autoritatilor publice locale Legea 211/2011, lege cadru privind regimul deseurilor era abrogata si inlocuita cu Ordonanta de urgenta – OUG 92/2021(din 19 august 2021).

Ce-i drept, mare parte din articolele legii vechi au fost introduse in OUG 92/2021.

De 10 ani ne racim gura de pomana pe site, prin presa, in grupurile de lucru organizate de Ministerul Mediului si in conferintele de profil pentru respectarea uneia dintre cele mai importante cerinte care se regasea in legea 211/2011, cerinta de baza, de bun simt, respectiv implementarea colectarii separate la sursa (la nivelul populatiei) pentru minimum 4 fractii mentionate in lege: hartie, plastic, metal, sticla (nu intram in alte subiecte „sensibile” ca raportarea deseurilor sau alte detalii tehnice).

Dupa 10 ani inca mai sunt testate proiecte pilot de colectare separata a deseurilor in unele orase desi pana acum colectarea separata ar fi trebuit sa fie implementata la nivel national.

Dupa 10 ani inca mai sunt mari probleme in ceea ce priveste asigurarea serviciilor minime de salubrizare in unele localitati si ne mai miram de ce nu a fost implementat pana acum un sistem eficient de colectare separata a deseurilor generate de populatie.

Sa ne aminitim ce obiective ambitioase privind reutilizarea si reciclarea deseurilor propunea legea 2011/2011:

 • Romania să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
 • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
 • să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci»                                                                                                                                                       Legea 211/2011 vs realitate (Harta colectarii separate a deseurilor pe judete)

Statistica realizata in vara 2021 de reprezentantii Ministerului Mediului prezenta pentru prima data, in mod transparent, pentru fiecare judet si localitate situatia colectarii pe fractii a deseurilor si ne arata inca o data, cum au fost ignorate cerintele de baza din legea 211/2011, de tinte n-are rost sa mai mentionam…

In conditiile in care stim foarte bine cum au fost neglijate in ultimii ani foarte multe directive europene si legi nationale din domeniul gestionarii deseurilor, de ce era nevoie sa fie abrogata legea 211/2011 si inlocuita cu alta lege?

Raspunsul este simplu: legea 211/2011 transpunea cerintele Directivei 2008/98/CE privind deșeurile; in conditiile aparitiei Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE si a tuturor avertismentelor primite de la Comisia Europeana privind intarzierile din domeniul asta, de la alinierea legislatiei nationale la directivele europene pana la inchiderea depozitelor de deseuri si alte subiecte „sensibile” erau necesare aceste update-uri macar pe hartie, chiar daca vor fi in continuare ignorate de autoritatile publice locale si numeroase organizatii private…

Bineinteles, toate prevederile sunt bune in principiu, insa ambigue din punct de vedere al modului in care ar trebui implementate si nu credem ca sunt suficiente.  Iar acest lucru se poate observa foarte usor, daca in 10 ani nu au creat efecte masurabile nu ne asteptam sa se intample o minune peste noapte. Desi noua lege a fost adoptata acum 6 luni nu am observat schimbari majore in domeniu, actiuni concrete care sa ne dovedeasca ca lucrurile incep sa se miste, ca nu s-a mai publicat inca o lege menita sa calmeze avertismentele Comisiei si apoi sa fie uitata intr-un sertar …

Dar hai sa fim „optimisti” la inceput de an si sa ne amintim cateva din masurile din OUG 92/2021 care urmeaza sa imbunatateasca sectorul deseurilor in anii urmatori.

Principalele modificari aduse de OUG 92/2021

 • Producătorii de produse stabiliţi în alt stat membru sau ţară terţă care introduc produse pe teritoriul României sunt obligaţi să numească o persoană juridică stabilită pe teritoriul naţional drept reprezentant autorizat în scopul îndeplinirii obligaţiilor care îi revin unui producător sau în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor. (art.12.12)                                                                                          
 • Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati sa ia masuri pentru reducerea risipei alimentare, acordând prioritate uzului uman (prin intermediul donatiilor de alimente); alimentele care nu pot fi utilizate pentru uzul uman pot fi folosite drept hrana pentru animale sau prelucrate ulterior in produse nealimentare. Aceasta masura a fost introdusa pentru a ne alinia la obiectivul de dezvoltare durabilă al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la reducerea cu 50% a deşeurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, în reţeaua de comerţ cu amănuntul şi la consumator şi referitor la reducerea pierderilor de produse alimentare în lanţurile de producţie şi distribuţie până în anul (art. 13)
 • Sub coordonarea autorităţii publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, autoritatea publică centrală din domeniul economiei, prin intermediul strategiilor, programelor şi politicilor sectoriale, precum şi al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotărârilor de Guvern, după caz:
  a) încurajează reutilizarea produselor şi instituirea de scheme care promovează activităţile de reparare şi reutilizare, inclusiv, în special, pentru echipamentele electrice şi electronice, textile şi mobilă, precum şi pentru ambalaje şi materialele şi produsele folosite în construcţii;                                                      b) dezvoltă şi sprijină campanii de informare în scopul sensibilizării cu privire la prevenireagenerării şi abandonării deşeurilor (art. 13, (2))
 • Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligatia sa implementeze colectarea separată cel puţin a deseurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi a textilelor (art. 17.3)                                                               
 • Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii (art. 17.4)                                                                                                            
 • Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: (art. 17.5)                                                                                                                                                                                                                                      a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material                                                                                                                                                                                                  b) să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere                                                                                                                                                                                                      c) să atingă, până în anul 2025 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi reciclarea deşeurilor municipale de 55% din masă;                                                                                                                                                                                d) să atingă, până în anul 2030 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 60% din masă;                                                                                                                                                                              e) să atingă, până în anul 2035 un nivel minim de pregătire pentru reutilizare şi    reciclarea deşeurilor municipale de 65% din masă;                                                                                                                                                                                    f) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii              serviciului de salubrizare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de            operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor                                                                                                                                                                                 g) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a   gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare   indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de     salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 5, astfel încât să    atingă obiectivele de reciclare şi penalităţi pentru nerealizarea lor;                                                                                                                                                               h) să implementeze, instrumentul economic „plăteşte pentru cât arunci”, bazat   pe unul sau mai multe dintre următoarele elemente:                                                 (i) volum;                                                                                                                     (ii) frecvenţă de colectare;                                                                                         (iii) greutate;                                                                                                               (iv) saci de colectare personalizaţi;
 • In vederea verificarii indeplinirii tintelor de reutilizare si reciclare autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului instituie un sistem eficace de control al calităţii şi de trasabilitate a deşeurilor municipale, gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, sistemul conţinând localizarea, istoricul cantităţilor şi a operaţiunilor de gestionare a deşeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea şi după caz valorificarea, sortarea şi eliminarea prin identificare electronică. (art. 19.4)                                                                                        
 • Până la 1 ianuarie 2025, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora trebuie să organizeze colectarea separată a fracţiei de deşeuri periculoase care provin din gospodării, să se asigure ca sunt tratate şi că nu contaminează alte fluxuri de deşeuri municipale. (art. 30.1)                                                                       
 • Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri vegetale folosite sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de salubritate, colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate. (art. 30.5).                                                                                                      
 • Obligatiile de raportare la uleiurile uzate devin anuale (nu semestriale cum au fost stipulate in HG 235 din 2007), pana la data de 30 aprilie a anului in curs. Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi să informeze publicul asupra necesităţii colectării şi despre beneficiile aduse de valorificarea şi/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informaţia trebuie amplasată în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text: Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!” Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenţi, lichid de frână şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorină”. (art. 31. 1, 2)
 • Au fost introduse noi sanctiuni, dar si majorari ale celor actuale; pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute de ordonanța de urgență, minimul unor amenzi pentru persoane fizice este stabilit la 5000 de lei și poate ajunge, în anumite situații, până la 20.000 de lei, iar pentru persoanele juridice minimul începe de la 20.000 de lei și se poate ajunge până la 40.000 de lei.
 • Autorităţile publice locale vor asigura până la 31 decembrie 2023 colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri. (art. 33)

Ce legi a abrogat si modificat OUG 92/2021

A abrogat:

 • Legea 211/2011 si:                                                                                                    – O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                                                      – L. nr. 166/2017 (de adaugat lege – legislatie ect) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor                                                                            – L. nr.188/2019 (de adaugat lege – legislatie ect)  pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

A modificat:

 • H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori – a abrogat art. 7.1, la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin. (15) privind Raspunderea extinsa a producatorilor
 • O.U.G. nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice – a abrogat art. 25 alin. (7), la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15)                                                                                                                    (15) Structura specifică și regulamentul de funcționare ale Comisiei aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, cu modificările ulterioare, se modifică, după caz, prin ordin de ministru.